Δικηγορικό γραφείο Ηράκλειο | Δικηγόρος Ηράκλειο

skip to main content

ΤΡΙΜ. ΔΙΟΙΚ. ΠΡΩΤ. ΗΡΑΚΛ. 364/1996 [Έννοια του κατ’ επάγγελμα ή κατά περίπτωση οικοδόμου, άρθρ. 40 Κανονισμού Ασφαλίσεως Ι.Κ.Α.]

Στην έννοια του κατ’ επάγγελμα ή κατά περίπτωση οικοδόμου του άρθρου 40 του Κανονισμού Ασφαλίσεως του Ι.Κ.Α. (Ν.Δ. 2698/1953 όπως ισχύει), περιλαμβάνονται και οι ζωγράφοι και διακοσμητές, των οποίων η προσωπική απασχόληση στην οικοδομή τους μπορεί να ληφθεί υπόψη για την μείωση των οφειλόμενων εισφορών, κατόπιν γνωστοποιήσεως στην υπηρεσία του Ιδρύματος πριν από την έναρξη της απασχόλησης.

 

Το Δικηγορικό Γραφείο ZYGOS LAW κατόρθωσε να διεκπεραιώσει με απόλυτη επιτυχία υπόθεση ιδιαίτερου βαθμού δυσκολίας, αλλά και ιδιαίτερου νομικού ενδιαφέροντος, που αφορούσε σε θέματα διαδικτύου. Θερμά ευχαριστήρια στους βασικούς ιδρυτές για την άρτια, ταχύτατη και αποτελεσματική εξυπηρέτηση των αναγκών μας.

OnDesign
προηγούμενο επόμενο
σύνδεσμοι επικοινωνία