Δικηγορικό γραφείο Ηράκλειο | Δικηγόρος Ηράκλειο

skip to main content

Όροι Xρήσης

  • Το Δικηγορικό Γραφείο ZYGOS LAW διαμόρφωσε αυτόν τον Διαδικτυακό Χώρο ως πρόσβαση στην ενημέρωση και επικοινωνία, με γενικές πληροφορίες περί την ταυτότητα, τους στόχους και τις υπηρεσίες που παρέχει, χωρίς να αποσκοπεί στη διαφήμιση.   
  • Η επικοινωνία μέσω του διαδικτυακού αυτού Χώρου δεν εγκαθιδρύει κανενός είδους σύμβαση με τους επισκέπτες, ως πελάτες του Γραφείου. Νομικές Συμβουλές και Συνεργασία, παρέχονται κατόπιν αμεσότερης δωρεάν επικοινωνίας και Ρητής Συμφωνίας.  Οι πληροφορίες στο χώρο αυτό δεν αποτελούν προσφορά,  πρόταση ή πρόσκληση για νομικές συμβουλές ή σύμβαση πληρεξουσιότητας.
  • Χρησιμοποιώντας την παρούσα ιστοσελίδα τεκμαίρεται αμάχητα ότι έχετε από πριν αναγνώσει και συμφωνείτε  με τους Όρους και συνθήκες Χρήσης της. Το Δικηγορικό Γραφείο ZYGOS LAW διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης των Όρων οποτεδήποτε.
  • Τα πνευματικά δικαιώματα κειμένων και περιβάλλοντος (κώδικας σελίδων, σχέδια, εικονίδια, φωτογραφίες, videos), καθώς και κάθε στοιχείο ή υλικό του ιστοτόπου όταν δεν σημειώνεται κάτι άλλο, αποτελούν ιδιοκτησία και ανήκουν αποκλειστικά στο Δικηγορικό Γραφείο ZYGOS LAW. Απαγορεύεται η αναδημοσίευση με οποιονδήποτε τρόπο, η αντιγραφή, μετατροπή, η αποθήκευση μόνιμη ή προσωρινή, η ενσωμάτωση σε άλλη ιστοσελίδα ή αλλού, η μεταφορά η ταχυδρόμηση με οποιονδήποτε τρόπο, η αναμετάδοση, αναδιανομή και ανακατανομή κάθε πληροφορίας ή υλικού που υπάρχει στον διαδικτυακό αυτό Χώρο, που αποτελούν σήματα κατοχυρωμένα και περιουσία του Δικηγορικού Γραφείου ZYGOS LAW, με εξαίρεση τα σήματα, διακριτικούς τίτλους και συνδέσμους τρίτων που περιέχονται στην ιστοσελίδα και ανήκουν στους δικαιούχους τους.  Μόνο για προσωπική χρήση επιτρέπεται όπου αναφέρεται το dawnload και όχι για εμπορικό ή κερδοσκοπικό σκοπό. Ακόμη και τότε το Δικηγορικό Γραφείο ZYGOS LAW  διατηρεί ακέραια τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας του.  
  • Το ZYGOS LAW δεν εγγυάται για τα περιεχόμενα ιστολόγια, την ποιότητα και το περιεχόμενό τους κατά τις ισχύουσες ή τροποποιητικές διατάξεις νόμων, την ακρίβεια, ορθότητα, αξιοπιστία, τη διαθεσιμότητα, πληρότητα και πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων κατά τη χρήση τους από τον επισκέπτη, ο οποίος ευθύνεται τόσο για τα αποτελέσματα από την επίσκεψή τους, όσο και για την τήρηση των πνευματικών δικαιωμάτων επί των πηγών που περιέχονται στην παρούσα ιστοσελίδα. Η σύνδεση της παρούσας ιστοσελίδας με άλλους Δεσμούς δεν σημαίνει και την αποδοχή του περιεχομένου τους.
  • Η παροχή οποιασδήποτε μορφής πληροφοριών από τους επισκέπτες προς την παρούσα ιστοσελίδα παρέχει στο Δικηγορικό Γραφείο ZYGOS LAW το δικαίωμα χρήσης, ενσωμάτωσης, αποστολής και αναδημοσίευσής τους, παραιτουμένων των αποστολέων  των σχετικών ηθικών δικαιωμάτων τους.
  • Με τη γνώση και αποδοχή των όρων του παρόντος από τον επισκέπτη, το ZYGOS LAW αποποιείται κάθε σχετική ευθύνη, για το περιεχόμενο και τις πληροφορίες που περιέχονται σε αυτά και από την υποχρέωση διασταύρωσής τους από τις πηγές, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης αμέλειας, επιφυλασσόμενο ρητά και αρνούμενο ρητές ή σιωπηρές εγγυήσεις για την ποιότητα, καταλληλότητα ή εμπορευσιμότητα ιστολογίων και ενδιάμεσων Εξυπηρετητών, τον κίνδυνο από τις βλάβες χρήσης των οποίων, αναλαμβάνει ο επισκέπτης, ενήλικος ή ανήλικος δια των γονέων ή κηδεμόνων του.  
  • Οποιεσδήποτε πιθανές αμφισβητήσεις από τη χρήση της παρούσας ιστοσελίδας θα διέπονται από την Ελληνική Νομοθεσία και θα υπόκεινται στην αποκλειστική δικαιοδοσία των καθ’ ύλην αρμόδιων Δικαστηρίων Ηρακλείου Κρήτης, έδρας του Δικηγορικού Γραφείου ZYGOS LAW.
 

Το Δικηγορικό Γραφείο ZYGOS LAW κατόρθωσε να διεκπεραιώσει με απόλυτη επιτυχία υπόθεση ιδιαίτερου βαθμού δυσκολίας, αλλά και ιδιαίτερου νομικού ενδιαφέροντος, που αφορούσε σε θέματα διαδικτύου. Θερμά ευχαριστήρια στους βασικούς ιδρυτές για την άρτια, ταχύτατη και αποτελεσματική εξυπηρέτηση των αναγκών μας.

OnDesign
προηγούμενο επόμενο
σύνδεσμοι επικοινωνία