Δικηγορικό γραφείο Ηράκλειο | Δικηγόρος Ηράκλειο

skip to main content

Εμπράγματο Δίκαιο - Δίκαιο Ακινήτων

 • Συμβόλαια Αγοραπωλησίας  - Έρευνα τίτλων
 • Αντιπαροχές – Εργολαβικά Συμβόλαια ανοικοδόμησης ακινήτων
 • Πολεοδομικά Ζητήματα – Άδειες
 • Σύσταση Οριζόντιας Ιδιοκτησίας – Κανονισμός Πολυκατοικίας
 • Διαφορές Ιδιοκτητών κατ’ ορόφους – Διαχειριστών - Κοινόχρηστα
 • Πάσης φύσεως Διαφορές περί Κυριότητας, Νομής και Κατοχής ακινήτων (Διεκδικητική, Αρνητική, Αναγνωριστική, Αγωγή Νομής – Κατοχής κ.λπ. – Διαφορές Γειτονικού Δικαίου)
 • Δουλείες πραγματικές, Επικαρπία – Οίκηση  
 • Εμπράγματες ασφάλειες – Ενέχυρο – Υποθήκη 
 • Ασφαλιστικά Μέτρα Νομής - Κατοχής. Προσωρινή ρύθμιση κατάστασης.  
 • Απαλλοτριώσεις
 • Διανομή
 • Έλεγχος Τίτλων Ακινήτων 
 • Κτηματολόγιο
 • Ευρωπαϊκές Ενισχύσεις – Προγράμματα
 

Το Δικηγορικό Γραφείο ZYGOS LAW κατόρθωσε να διεκπεραιώσει με απόλυτη επιτυχία υπόθεση ιδιαίτερου βαθμού δυσκολίας, αλλά και ιδιαίτερου νομικού ενδιαφέροντος, που αφορούσε σε θέματα διαδικτύου. Θερμά ευχαριστήρια στους βασικούς ιδρυτές για την άρτια, ταχύτατη και αποτελεσματική εξυπηρέτηση των αναγκών μας.

OnDesign
προηγούμενο επόμενο
σύνδεσμοι επικοινωνία