Δικηγορικό γραφείο Ηράκλειο | Δικηγόρος Ηράκλειο

skip to main content

Μισθώσεις

 • Μίσθωση Έργου
  • Συμφωνητικά Εργολαβίας – Διαφορές από Συμβάσεις Έργου
 • Μίσθωση Ακινήτων
  • Σύμβαση Μίσθωσης Επαγγελματικής Στέγης
  • Σύμβαση Μίσθωσης Κατοικίας
  • Καταγγελία Μίσθωσης
  • Μισθωτικές Διαφορές
  • Έξωση
  • Αγωγές – Διαταγές Απόδοσης Μισθίου και Μισθωμάτων
  • Καταβολή Μισθωμάτων
  • Χρήση Μισθίου Ακινήτου
  • Διαφορές – Δικαστηριακή Υποστήριξη
  • Χρονομεριστική Μίσθωση
  • Αγροτική Μίσθωση – Επίμορτη Αγροληψία (Σιμισακά) – Άλλου Προσοδοφόρου Αντικειμένου
 • Μίσθωση Εργασίας – Εργατικό Δίκαιο
  • Συμβάσεις Εργασίας Εργοδοτών – Εργαζομένων (Υπαλλήλων, Εργατοτεχνιτών κ.λπ)
  • Καταγγελία Εργασιακής Σύμβασης
  • Καταγγελία – Διαδικασία στην Επιθεώρηση Εργασίας
  • Αποζημιώσεις – Αιτήματα Εργαζομένων
  • Απόλυση – Ομαδικές Απολύσεις
  • Δεδουλευμένα – Οφειλόμενοι Μισθοί
  • Επιδόματα – Υπερωρίες – Ανθυγιεινή Εργασία 
  • Εργατικά Ατυχήματα
  • Συνθήκες Εργασίας – Βλαπτική Μεταβολή Συνθηκών
  • Εργατικές Διαφορές στα Δικαστήρια
  • Εργαζόμενοι κατά τη Μεταβίβαση Επιχειρήσεως
  • Δικαίωμα Προαίρεσης Αγοράς Μετοχών από Εργαζομένους
  • Ναυτεργατικό Δίκαιο
 

Το Δικηγορικό Γραφείο ZYGOS LAW κατόρθωσε να διεκπεραιώσει με απόλυτη επιτυχία υπόθεση ιδιαίτερου βαθμού δυσκολίας, αλλά και ιδιαίτερου νομικού ενδιαφέροντος, που αφορούσε σε θέματα διαδικτύου. Θερμά ευχαριστήρια στους βασικούς ιδρυτές για την άρτια, ταχύτατη και αποτελεσματική εξυπηρέτηση των αναγκών μας.

OnDesign
προηγούμενο επόμενο
σύνδεσμοι επικοινωνία