Δικηγορικό γραφείο Ηράκλειο | Δικηγόρος Ηράκλειο

skip to main content

Κληρονομικό Δίκαιο

  • Υποθέσεις Κληρονομιών, Δωρεών, Γονικών Παροχών.
  • Δημοσίευση Διαθήκης – Κήρυξη Διαθήκης γνήσιας – Αναγνώριση – Προσβολή – Ακύρωση Διαθηκών – Κληρονομητήριο.    
  • Κληρονομικές Αγωγές - Αγωγή περί Κλήρου
  • Αποδοχή – Αποποίηση Κληρονομίας
  • Κληρονόμοι – Δικαιώματα – Υποχρεώσεις
  • Αποκλήρωση – Νόμιμη Μοίρα  
  • Δωρεά Αιτία Θανάτου
  • Κληρονομιά Μοναχών
  • Διανομή ακινήτου και κοινού Κλήρου-περιουσίας
  • Κτηματολόγιο: Εγγραφές, Αιτήσεις, Ενστάσεις, Πιστοποιητικά
 

Το Δικηγορικό Γραφείο ZYGOS LAW κατόρθωσε να διεκπεραιώσει με απόλυτη επιτυχία υπόθεση ιδιαίτερου βαθμού δυσκολίας, αλλά και ιδιαίτερου νομικού ενδιαφέροντος, που αφορούσε σε θέματα διαδικτύου. Θερμά ευχαριστήρια στους βασικούς ιδρυτές για την άρτια, ταχύτατη και αποτελεσματική εξυπηρέτηση των αναγκών μας.

OnDesign
προηγούμενο επόμενο
σύνδεσμοι επικοινωνία