Δικηγορικό γραφείο Ηράκλειο | Δικηγόρος Ηράκλειο

skip to main content

Διοικητικές Διαφορές

 • Προσφυγές κατά ατομικών διοικητικών Πράξεων κάθε Δημόσιας Αρχής: Πράξεις επιβολής προστίμου, Διοικητικών Κυρώσεων κ.λπ.
 • Ενδικοφανείς προσφυγές (ενστάσεις) ενώπιον διοικητικών επιτροπών και δικαστηρίων όλων των βαθμών Δικαιοδοσίας: Διοικητικό Πρωτοδικείο – Εφετείο – Συμβούλιο Επικρατείας  
 • Ομαδικές προσφυγές Μελών Συλλογικών Φορέων
 • Αγωγές αποζημίωσης κατά του Δημοσίου  και  Ο.Τ.Α
 • Ανακοπές κατά Πράξεων Διοικητικής εκτέλεσης
 • Αιτήσεις αναστολής εκτελέσεως
 • Αίτηση ακυρώσεως διοικητικών πράξεων
 • Αίτηση αναιρέσεως ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας και των Διοικητικών Δικαστηρίων.
 • Υπαλληλικές Προσφυγές – Δημοσιοϋπαλληλικό Δίκαιο
 • Κοινωνική ασφάλιση – Συνταξιοδοτικά θέματα
  • Θεμελίωση συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων
  • Αιτήσεις και δικαιολογητικά προς Έκδοση Συντάξεως
  • Ασφαλιστικές και συνταξιοδοτικές ΔΙΑΦΟΡΕΣ
  • Διαφορές με Ι.Κ.Α.  – ΤΕΒΕ – άλλους ασφαλιστικούς οργανισμούς
 • Φορολογικές, διοικητικές διαφορές ουσίας:
  • Φορολογία εισοδήματος
  • Φορολογία Ακίνητης περιουσίας
  • Φορολογία Αγοράς ακινήτων
  • Εκπροσώπηση στα πλαίσια Φ. Ελέγχου 
  • Επί θεμάτων Κώδικα Βιβλίων & Στοιχείων
  • Επί θεμάτων Τελωνειακών Τελών και παραβάσεων
  • Διεξαγωγή φορολογικής δίκης
  • Διοικητικός – Δικαστικός συμβιβασμός  
 • Εκτέλεση του δημοσίου  
 • Αδειοδοτήσεις καταστημάτων, επιχειρήσεων κ.λπ (Έκδοση, μεταβίβαση, διοικητικές κυρώσεις)
 • Θέματα αλλοδαπών
 • Συμβάσεις δημοσίων έργων – Παράνομος αποκλεισμός   
 • Χωροταξικό Δίκαιο
 • Δίκαιο Δημοσίων Έργων και Δημοσίων Συμβάσεων
 • Δασικό Δίκαιο
 • Απαλλοτριώσεις
  • Έκδοση και σύνταξη δικαιολογητικών εγγράφων
  • Προσδιορισμός προσωρινής τιμής μονάδος
  • Πλήρης δικαστική εκπροσώπηση
 • Ευρωπαϊκές ενισχύσεις - Προγράμματα
 • Συνταγματικό Δίκαιο – Διαφορές εκλογικής διαδικασίας  
 • Δίκαιο Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ευρωπαϊκής Συμβάσεως Δικαιωμάτων του Ανθρώπου
 • Ευρωπαϊκές Ενισχύσεις - Προγράμματα
 

Το Δικηγορικό Γραφείο ZYGOS LAW κατόρθωσε να διεκπεραιώσει με απόλυτη επιτυχία υπόθεση ιδιαίτερου βαθμού δυσκολίας, αλλά και ιδιαίτερου νομικού ενδιαφέροντος, που αφορούσε σε θέματα διαδικτύου. Θερμά ευχαριστήρια στους βασικούς ιδρυτές για την άρτια, ταχύτατη και αποτελεσματική εξυπηρέτηση των αναγκών μας.

OnDesign
προηγούμενο επόμενο
σύνδεσμοι επικοινωνία