Δικηγορικό γραφείο Ηράκλειο | Δικηγόρος Ηράκλειο

skip to main content

Στόχοι του γραφείου

 • Η προάσπιση και διασφάλιση των συμφερόντων και δικαιωμάτων κάθε Εντολέα-Πελάτη.
 • Η επιτυχημένη εκπροσώπηση του Πελάτη ενώπιον Δικαστηρίων και Αρχών.            
 • Έγκαιρη και έγκυρη επίλυση των νομικών ζητημάτων και διαφορών για κάθε Υπόθεση του Εντολέα του, για την επίτευξη του καλύτερου δυνατού αποτελέσματος.  
 • Αποτελεσματική Νομική Συμβουλευτική, για προσωπικά, επαγγελματικά, επιχειρησιακά, εταιρικά και άλλα Νομικά ζητήματα και επίλυσή τους.
 • Με την επιφύλαξη των διατάξεων του Νόμου 3919/2011 το Δικηγορικό Γραφείο ZYGOS LAW εκτός από αποτελεσματική Συνηγορία και ολοκληρωμένη Νομική Συμβουλευτική, έχει ήδη θέσει για στόχο του, μια μελλοντική Σφαιρική Συμβουλευτική Κάλυψη.  
 • Βασικός Σκοπός και Μέλημα του Δικηγορικού Γραφείου ZYGOS LAW:
  • Η συνεχής ενημέρωση και επιμόρφωση των μελών του 
  • Η διατήρηση της Αξιοπιστίας,
  • της Καλής Φήμης
  • και του Κύρους του.
 • Στόχος της παρούσας ιστοσελίδας, η πρόσβαση στην επικοινωνία των  Πελατών του Δικηγορικού Γραφείου ZYGOS LAW, βασιζόμενη στο Δικαίωμα ελεύθερης πρόσβασης των Πολιτών στην “Κοινωνία της Πληροφορίας”.
 

Το Δικηγορικό Γραφείο ZYGOS LAW κατόρθωσε να διεκπεραιώσει με απόλυτη επιτυχία υπόθεση ιδιαίτερου βαθμού δυσκολίας, αλλά και ιδιαίτερου νομικού ενδιαφέροντος, που αφορούσε σε θέματα διαδικτύου. Θερμά ευχαριστήρια στους βασικούς ιδρυτές για την άρτια, ταχύτατη και αποτελεσματική εξυπηρέτηση των αναγκών μας.

OnDesign
προηγούμενο επόμενο
σύνδεσμοι επικοινωνία