Δικηγορικό γραφείο Ηράκλειο | Δικηγόρος Ηράκλειο

skip to main content

Χρεώσεις

Η χρέωση κόστους εξόδων και αμοιβής είναι πάντα σύμφωνη με:  

  • τη Νομοθεσία για τις ελάχιστες δικηγορικές αμοιβές (Κώδικας περί Δικηγόρων και Δεοντολογίας, Ν 2915/2001, Κοινή Υ.Α. 1117864/2297/Α0012 (ΦΕΚ Β 2422 2007), Ν. 3919/2011) και
  • την τακτική του Δικηγορικού Γραφείου ZYGOS LAW να αποφεύγει την επιβάρυνση με περιττά έξοδα.

Η χρέωση είναι ανάλογη με τη φύση κάθε Υπόθεσης ή Δικαστηρίου. 

Για νομικές Συμβουλές:

  • η αμοιβή καθορίζεται με βάση την έρευνα ή το χρόνο που απαιτείται για τη διεκπεραίωση, ανάλογα με το είδος κάθε Υπόθεσης
  • και συμφωνείται εκ των προτέρων, για ειλικρινή εξασφάλιση  διαφάνειας στη σχέση του Γραφείου με τον Πελάτη. 
 

Το Δικηγορικό Γραφείο ZYGOS LAW κατόρθωσε να διεκπεραιώσει με απόλυτη επιτυχία υπόθεση ιδιαίτερου βαθμού δυσκολίας, αλλά και ιδιαίτερου νομικού ενδιαφέροντος, που αφορούσε σε θέματα διαδικτύου. Θερμά ευχαριστήρια στους βασικούς ιδρυτές για την άρτια, ταχύτατη και αποτελεσματική εξυπηρέτηση των αναγκών μας.

OnDesign
προηγούμενο επόμενο
σύνδεσμοι επικοινωνία