Δικηγορικό γραφείο Ηράκλειο | Δικηγόρος Ηράκλειο

skip to main content

Μέθοδος

 • Απόλυτη εμπιστευτικότητα και σεβασμός του προσωπικού και επαγγελματικού απορρήτου.
 • Νομική Εκπροσώπηση των πελατών ενώπιον των Εθνικών και Ευρωπαϊκών Δικαστηρίων, των Διοικητικών Αρχών, Συμβουλίων, Επιτροπών και όπου αλλού είναι απαραίτητη η εκπροσώπηση.  
 • Συνηγορία επί Ποινικών και με την επιφύλαξη των διατάξεων του Νόμου Ν. 3919/2011, επί πάσης φύσεως Ένδικων Υποθέσεων σε όλη την Επικράτεια.
 • Αποτελεσματική Δικαστηριακή υποστήριξη.
 • Άμεσες  και Έγκυρες δικονομικές και Νομικές Συμβουλές.  
 • Ολοκληρωμένη προσωπική συνεργασία.
 • Διεξοδική διερεύνηση της κάθε υπόθεσης. 
 • Ενημέρωση κατά στάδια εξέλιξης της  υπόθεσης.
 • Προάσπιση του συμφέροντος του εντολέα σε περίπτωση που επιθυμεί τη συμβιβαστική λύση της διαφοράς.
 • Διαμεσολαβητική συνδρομή  σε περίπτωση επιθυμίας του πελάτη προς εξώδικη επίλυση Διαφορών. 
 • Όταν πρόκειται για δικαστική οδό, σκοπός του Δικηγορικού Γραφείου είναι η επιτυχημένη εκπροσώπηση του Πελάτη Ενώπιον των Δικαστηρίων.            
 • Συνεργασία με αξιόπιστα Δικηγορικά Γραφεία εντός και εκτός Ελλάδας, εφ’ όσον εξυπηρετεί  ανάγκες των ένδικων Υποθέσεων.
 • Διεπιστημονική Συνεργασία, με Γραφεία Πραγματογνωμόνων και εξειδικευμένων Επιστημόνων άλλων ειδικοτήτων, για διεξοδικότερη αντιμετώπιση των Υποθέσεων στα Δικαστήρια ή εξωδίκως. (Συμβολαιογράφων, Δικαστικών Επιμελητών, Γραφολόγων, Πολ. Μηχανικών & Τοπογράφων, Οικονομικών Συμβούλων, Εκτιμητών, Κτηματομεσιτών, Ασφαλιστικών Πρακτόρων, Καλ/κών και Εμπορικών Παραγωγών, Φοροτεχνικών-Λογιστών, Γεωπόνων, Γεωλόγων κ.λ.π.).
 • Εξειδικευμένη Νομική Συμβουλευτική Επιχειρήσεων με ολοκληρωμένα και αποτελεσματικά πακέτα υπηρεσιών, με δυνατότητα μόνιμης συνεργασίας για παροχή πλήρους νομικής αρωγής και κατευθύνσεων σε κάθε βήμα ή ενέργεια των πελατών.   
 • Υψηλού επιπέδου νομική Έρευνα και Γνωμοδοτήσεις επί νομικών θεμάτων.
 • Επικυρώσεις δημοσίων και ιδιωτικών εγγράφων.
 • Παράσταση Συμβολαίων.
 • Είσπραξη απαιτήσεων.

Με πρώτιστη αρχή τη διασφάλιση των δικαιωμάτων και συμφερόντων του πελάτη το Δικηγορικό Γραφείο ZYGOS LAW λειτουργεί μεθοδικά με τον εγκυρότερο ενδεδειγμένο τρόπο και με ελάχιστο δυνατό κόστος και αμοιβή.

 

Το Δικηγορικό Γραφείο ZYGOS LAW κατόρθωσε να διεκπεραιώσει με απόλυτη επιτυχία υπόθεση ιδιαίτερου βαθμού δυσκολίας, αλλά και ιδιαίτερου νομικού ενδιαφέροντος, που αφορούσε σε θέματα διαδικτύου. Θερμά ευχαριστήρια στους βασικούς ιδρυτές για την άρτια, ταχύτατη και αποτελεσματική εξυπηρέτηση των αναγκών μας.

OnDesign
προηγούμενο επόμενο
σύνδεσμοι επικοινωνία