Δικηγορικό γραφείο Ηράκλειο | Δικηγόρος Ηράκλειο

skip to main content

Πελάτες

Πελάτες του Γραφείου είναι:  

 • Οι Έλληνες, Ευρωπαίοι και πολίτες άλλων Κρατών:
  • ως φυσικά πρόσωπα
  • ως προσωπικότητες
  • ως ιδιώτες
  • ως επαγγελματίες
  • ως έμποροι (επιχειρηματίες, εξαγωγείς, βιοτέχνες, επιτηδευματίες, κατασκευαστές κ.λ.π.)
 • Τα ελληνικά και ξένα Νομικά Πρόσωπα:
  • Εταιρίες
  • Επιχειρήσεις (εμπορικές, βιομηχανικές, βιοτεχνικές, τουριστικές, ξενοδοχειακές, τηλεπικοινωνιακές, διαφημιστικές, ασφαλιστικές, εκδοτικές, ενέργειας, πληροφορικής,   κατασκευαστικές, γεωργικές κ.ά.)
  • Επαγγελματικοί Όμιλοι
  • Σωματεία
  • Οργανώσεις
  • Οργανισμοί Τ.Α
  • και άλλα νομικά πρόσωπα Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου
 

Το Δικηγορικό Γραφείο ZYGOS LAW κατόρθωσε να διεκπεραιώσει με απόλυτη επιτυχία υπόθεση ιδιαίτερου βαθμού δυσκολίας, αλλά και ιδιαίτερου νομικού ενδιαφέροντος, που αφορούσε σε θέματα διαδικτύου. Θερμά ευχαριστήρια στους βασικούς ιδρυτές για την άρτια, ταχύτατη και αποτελεσματική εξυπηρέτηση των αναγκών μας.

OnDesign
προηγούμενο επόμενο
σύνδεσμοι επικοινωνία