Δικηγορικό γραφείο Ηράκλειο | Δικηγόρος Ηράκλειο

skip to main content

Αστικό Δίκαιο

 • Διαφορές Ιδιωτικού Διεθνούς Δικαίου
 • Φυσικά – Νομικά Πρόσωπα
 • Ληξιαρχείο
 • Σύλλογοι - Σωματεία Πολιτιστικά, Αθλητικά, Επαγγελματικά, Καλλιτεχνικά -  Ενώσεις κ.λπ.
  • Ίδρυση – Σύσταση – Τροποποίηση – Λύση
 • Συνεταιρισμοί – Μέλη κ.λπ.
 • Ιδρύματα – Αστική μη κερδοσκοπική Εταιρεία
 • Αθλητικό Δίκαιο
 • Δικαιοπραξίες
 • Διαφορές από δικαιώματα της προσωπικότητας – Προσβολή προσωπικότητας – Δικαιώματα επί κοινοχρήστων πραγμάτων
 

Το Δικηγορικό Γραφείο ZYGOS LAW κατόρθωσε να διεκπεραιώσει με απόλυτη επιτυχία υπόθεση ιδιαίτερου βαθμού δυσκολίας, αλλά και ιδιαίτερου νομικού ενδιαφέροντος, που αφορούσε σε θέματα διαδικτύου. Θερμά ευχαριστήρια στους βασικούς ιδρυτές για την άρτια, ταχύτατη και αποτελεσματική εξυπηρέτηση των αναγκών μας.

OnDesign
προηγούμενο επόμενο
σύνδεσμοι επικοινωνία