Δικηγορικό γραφείο Ηράκλειο | Δικηγόρος Ηράκλειο

skip to main content

Εταιρείες

 • Νομική Στήριξη – Νομικός Έλεγχος Εταιρειών
 • Σύσταση – Τροποποίηση – Λύση – Εκκαθάριση Εταιρείας
 • Ομόρρυθμες – Ετερόρρυθμες Εταιρείες
 • Ανώνυμη Εταιρεία
 • Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης
 • Κοινοπραξίες
 • Αφανείς Εταιρείες
 • Εταιρίες OFF SHORE
 • Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία – Ιδρύματα
 • Συνένωση – Συγχώνευση – Εξαγορά Εταιρείας
 • Μεταβίβαση Μερίδων – Μετοχές – Μετοχικό Κεφάλαιο
 • Εταίροι – Μέτοχοι: Δικαιώματα – Υποχρεώσεις – Διαφορές
 • Γενική Συνέλευση – Διοικητικό Συμβούλιο 
 • Εκπροσώπηση – Ευθύνη της Διοίκησης – Αποζημίωση Εκτελεστικών Οργάνων
 • Πρακτικά
 • Μετοχές
 • Αγωγές Εταίρων
 • Τραπεζικές Συμβάσεις – Τραπεζικό Δίκαιο
  • Τραπεζικές Συμβάσεις – Τραπεζικός Δανεισμός
  • Επιχειρηματική Χρηματοδότηση
  • Αλληλόχρεος Λογαριασμός / Plafon
  • Καταναλωτική Πίστη
  • Παροχή Ασφάλειας – Εκχώρηση Απαίτησης – Ενεχύραση Τίτλων – Παροχή Εγγυήσεων
  • Υποθήκες – Προσημειώσεις Ακινήτων
  • Συμβουλευτική – Διαπραγμάτευση – Κατάρτιση τραπεζικών συμβάσεων
  • Διαδικασία για τα «Υπερχρεωμένα Νοικοκυριά»
 • Ιδιωτική Ασφάλιση
  • Σύμβαση Ιδιωτικής Ασφαλίσεως (Προσωπικό – Υπηρεσίες – Κινητά – Ακίνητα)
  • Σύμβαση Ασφαλιστικής Ευθύνης (Ατομική – Εταιρική)
  • Προσωπικά Ατυχήματα
  • Ασφάλιση Αυτοκινήτων
  • Δικαστικές Διαφορές – Αποζημιώσεις
 

Το Δικηγορικό Γραφείο ZYGOS LAW κατόρθωσε να διεκπεραιώσει με απόλυτη επιτυχία υπόθεση ιδιαίτερου βαθμού δυσκολίας, αλλά και ιδιαίτερου νομικού ενδιαφέροντος, που αφορούσε σε θέματα διαδικτύου. Θερμά ευχαριστήρια στους βασικούς ιδρυτές για την άρτια, ταχύτατη και αποτελεσματική εξυπηρέτηση των αναγκών μας.

OnDesign
προηγούμενο επόμενο
σύνδεσμοι επικοινωνία