Δικηγορικό γραφείο Ηράκλειο | Δικηγόρος Ηράκλειο

skip to main content

Εμπορικό Δίκαιο

 • Εμπορική Ιδιοκτησία και Κατασκευή
 • Εμπορικές Συμβάσεις Εσωτερικού και Εξωτερικού – Σύνταξη – Διαμόρφωση
 • Σύμβαση Προμήθειας
 • Εμπορικής Αντιπροσωπείας
 • Αποκλειστικής Διανομής Προϊόντων 
 • Franching / Συμβάσεις Δικαιόχρησης
 • Συμβάσεις – Εργολαβικά και εν γένει Υποθέσεις Ξενοδοχειακών Μονάδων και Τουριστικών Εγκαταστάσεων
 • Χρηματοδοτική / Χρονομεριστική Μίσθωση (LEASING)
 • Σύμβαση LOGISTIC
 • Πρακτορεία Επιχειρηματικών Απαιτήσεων (FACTORING)
 • Πώληση Επιχειρηματικών Απαιτήσεων (FORFAITING)
 • Παραχώρηση Τεχνολογίας (KNOW – HOW)
 • Είσπραξη Απαιτήσεων
 • Δίκαιο Χερσαίων Θαλάσσιων και Αεροπορικών Εσωτερικών – Διεθνών Μεταφορών
 • Δίκαιο Αξιογράφων – Διαταγές Πληρωμής (Επιταγή - Συναλλαγματική – Γραμμάτιο εις διαταγήν - Φορτωτική κ.λπ.)
 • Διαφορές από Πιστωτικούς Τίτλους
 • Δίκαιο Προστασίας του Καταναλωτή
 

Το Δικηγορικό Γραφείο ZYGOS LAW κατόρθωσε να διεκπεραιώσει με απόλυτη επιτυχία υπόθεση ιδιαίτερου βαθμού δυσκολίας, αλλά και ιδιαίτερου νομικού ενδιαφέροντος, που αφορούσε σε θέματα διαδικτύου. Θερμά ευχαριστήρια στους βασικούς ιδρυτές για την άρτια, ταχύτατη και αποτελεσματική εξυπηρέτηση των αναγκών μας.

OnDesign
προηγούμενο επόμενο
σύνδεσμοι επικοινωνία